Ostate Module 3 – Structuurontwerpen (programma inpassing)

De Ostate Structuurontwerpen module deelt een gebouwvorm in op basis van het gewenste programma. Ostate houdt hierbij rekening met ontwerpprincipes, ontsluiting typologieën en het bouwbesluit. Op basis van een structuurontwerp kan je snel een eerste inschatting gemaakt worden wat de verhouding tussen Gebruiksoppervlak en Bruto Vloeroppervlak is (GO/BVO verhouding) en of een project haalbaar gaat zijn.

Ostate genereert structuur ontwerpen op basis van jouw wensen

Om een optimaal structuurontwerp te maken moet Ostate gevoed worden met de juiste kennis en informatie. Ten eerste is er voor deze stap altijd een massa nodig die is opgedeeld in vloerdelen, deze komt standaard uit Ostate Module 2 – Stedenbouwkundige Massastudie maar kan ook los aangeleverd worden als 3D bestand. Verder kun je denken aan de volgende parameters:

 • Het programma (appartementen groottes, types)
 • Ontsluiting Typologie
 • Parkeernormen voor auto’s en fietsen.
 • Verticale of horizontale positionering van bepaalde functies
 • Opbrengsten per functie type of appartement type
 • Dimensionering en eigenschappen van secundaire items als balkons, gevels, trappen, e.d.

Ostate geeft flexibiliteit en efficiëntie in het ontwerpproces

Op basis van deze parameters kan Ostate een 3D model zelf invullen. Ostate houdt hierbij rekening met enkele bouwbesluiteisen als loopafstanden, minimale breedtes, ontsluitingsprincipes en meer (vraag de huidige status van de norm-integratie aan). Hiernaast worden er in deze module ook ruimtereserveringen gemaakt voor items als trappenhuizen, liftschachten, verticale leidingschachten, balkons en opslagruimtes.

 

Ostate genereert op basis van de input en eisen een breed scala aan varianten van indelingen en tekent deze automatisch in het 3D model. Dit kan zelfs oplopen tot wel honderden varianten. Ostate gebruikt daarom een handig online dashboard die al deze varianten snel kan weergeven en waarin je eenvoudig achteraf kunt selecteren op bepaalde criteria. Binnen mum van tijd krijg je terugkoppeling over alle mogelijke varianten en zie je de gemeten en berekende informatie per variant.

Beoordeel je plan op parameters

Beoordeel je plan vervolgens op parameters als:

 • 3D modellen per variant
 • Bruto vloeroppervlaktes
 • Aantallen appartementen of andere functies (commercieel)
 • Vormgetallen en verhoudingen (GO/BVO, Gevel Ratios, etc)
 • Kosten
 • Opbrengsten

 

In ons dashboard kun je altijd zelf de beste variant selecteren. Ook als je je gedachte veranderd of de randvoorwaarden wijzigen zich later in het proces kun je terugvallen op dit dashboard en een nieuwe variant selecteren die wel past.

Toets je structuurontwerp met bouwkundige Olysis analyses

Ostate module 2 – Stedenbouwkundige massastudie maakt gebruik van de analyses uit Olysis (plaats link Olysis) op stedenbouwkundig niveau. Zo kun je per variant ook direct zien welke invloed het ontwerp heeft op de omgeving. De volgende analyses zijn hiervoor beschikbaar:

 • Energiebalans (BENG) (link pagina Olysis)
 • Daglichttoetreding verblijfsgebieden (link pagina Olysis)
 • Akoestiek gedeelde ruimtes (link pagina Olysis)
 • Duurzaamheid (link pagina Olysis)
 • PV-panelen (link pagina Olysis)

Module 3 sluit naadloos aan met module 2 en volgende modules

Ostate werkt in modules die samen met elkaar tot een ontwerp komen. Elke module sluit naadloos aan op de volgende maar is daarnaast ook los beschikbaar. In korte tijd genereert Ostate het beste ontwerp in 3D binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden van je project.

Interesse in een samenwerking? Neem contact op!

Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel en niet kan? En al helemaal met de 10% faalkosten die je altijd moet incalculeren bij bouwprojecten? Ga een samenwerking met ons aan! Wij bespreken graag je wensen en ambities. Neem contact met ons op!

Projecten waar we trots op zijn

Kijkduin

Projectbeschrijving Verminderen windhinder aan de kust tot acceptabel niveau door middel van het toetsen van een diverse set aan maatregelen. Ontwikkelaar: FRED Developers Jaar: 2020 Locatie: Den Haag Analyses: Wind Interesse in een samenwerking? Neem contact op! Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel en niet kan?...
Bekijk project

Venrayseweg

Projectbeschrijving Op een bestaand kantoorgebouw de effecten berekend van een diverse set aan maatregelen om het thermisch comfort te verbeteren. Ontwikkelaar: Cairn Real Estate Jaar: 2020 Locatie: Venlo Analyses: Energie, daglicht, thermisch comfort. Interesse in een samenwerking? Neem contact op! Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel...
Bekijk project

Leeuwenburg

Architect: ZZDP Ontwikkelaar: Vastint Jaar: 2020 Locatie: Amsterdam Module(s): 2. Structuurontwerp Analyses: Wind, daglicht, energie.

Bekijk project