ostate

Ontwerp sneller en beter.
Met ostate nemen wij jou in korte tijd mee door alle mogelijke ruimtelijke ontwerpoplossingen van jouw project zodat je in een ogenblik ziet of- en hoe je project haalbaar wordt. Voer de randvoorwaarden van het project in en ostate genereert alle mogelijke oplossingen. Nooit meer eindeloos itereren en zaken opnieuw en opnieuw berekenen of tekenen. ostate heeft de meest ingrijpende ontwerpdisciplines in 1 systeem met elkaar verbonden zodat hij altijd een afgewogen oplossing vindt voor je ontwerp. Begin je project met een enorme voorsprong aan informatie en sta nooit meer voor ongewenste verrassingen tijdens de loopduur van je project.

De toepassing van ostate

olysis wordt door gemeenten, vastgoedontwikkelaars en architecten ingezet als hulpmiddel om het ontwerpproces te stroomlijnen, te versnellen en het ontwerp datagedreven te optimaliseren. ostate neemt de context en projectspecifieke randvoorwaarden als uitgangspunten en maakt per ontwerpoplossing alle belangrijke facetten inzichtelijk en kwantificeerbaar. ostate is een middel om het ontwerpproces te versnellen, om belanghebbenden te overtuigen en om gekwantificeerd beslissingen te onderbouwen. ostate is perfect voor het bepalen van de haalbaarheid van een acquisitie, het meest optimale ontwerp en het snel kunnen indienen van een tender. Met de koppeling met olysis kun je ook ieder ontwerp in elke module toetsen op alle bouwfysische prestaties.

Module 1 – Locatie analyse

Zodra je een project start is de behoefte voor informatie over de omgeving groot. ostate heeft standaard een link met de laatste up-to-date omgevingsdata en centraliseert deze als onderleggers van je plan. We gebruiken deze data als informatievoorziening en doen hier analyses over zoals bebouwingsdichtheid, bouwjaren, en verkeersintensiteit.

Module 2 – Stedenbouwkundige massastudies

Op stedenbouwkundig niveau is het veelal noodzaak om met vormen in de stad te werken en deze ten opzichte van de context te zetten en analyseren. ostate genereert supersnel ontwerpvarianten van massa’s en berekent hierover de bruto vloeroppervlaktes en globale kosten. Ook kunnen op deze ontwerpen olysis analyses gedaan worden op stedenbouwkundig niveau, zoals: wind, geluid en schaduw.

Module 3 – Structuurontwerpen (programma inpassing)

ostate genereert binnen een volume automatisch de vloer indeling en plattegrond indeling op structuurniveau. Zo kun je supersnel door alle mogelijke invullingen van je gebouw heen scrollen om te zien welke indelingsprincipes de meeste efficiëntie behalen.

Module 4 – Parkeren

ostate kan razendsnel een parkeerindeling genereren op basis van de regels en type parkeeroplossing van de NEN2443. Ondergronds, open, of privé parkeerplaatsen zijn allen mogelijk en de parkeerindeling reageert automatisch op constructielijnen als er een bouwblok boven staat.

Hoe doet ostate dit?

We gebruiken parametrie als basis voor onze studies en hebben alle Nederlandse bouwregelgeving als basis van de algoritmes gebruikt, dit betekent dat we heel snel alle gewenste ontwerpvarianten kunnen genereren en berekenen die voldoen aan de standaard. Door deze parametrische techniek en onze toetsing per variant kunnen we vooraf bepalen wat goed en fout is in het ontwerp en kunnen we zeer snel het ontwerp opzetten, in plaats van tekenen vooraf en achteraf bewerken met langdurige revisies en iteraties.

ostate studie aanvragen

ostate werkt op aanvraag per project. We hebben het systeem zo gebouwd dat we gefaseerd- of in één keer alle stappen van een ontwerpproces kunnen doorlopen. De fase van het project bepaald het instapniveau van ostate en welke module we moeten gebruiken. Voor iedere module hanteren we een vaste prijs om de studie uit te voeren.

Zodra je ostate inschakelt wordt je direct onder betrouwbare handen genomen door onze professionals. We nemen de benodigde informatie en randvoorwaarden voor iedere module door middel van een vragenlijst af. Daarna bespreken we met jou welke varianten of ontwerpen er getoetst moeten worden en gaan we aan de slag. We genereren supersnel alle mogelijke ontwerpen binnen enkele dagen en komen zodra het klaar is direct bij je terug.

We leveren de uitkomsten standaard tussen 5 tot 10 dagen in een helder online dashboard zodat je precies kunt zien welke varianten het beste scoren binnen jouw vraagstuk, wensen en/of criteria. Hierna heb je de mogelijkheid om de beste varianten uit te printen in een mooi en duidelijk PDF-rapport en de 3D bestanden.

Betrouwbaarheid

De algoritmes binnen ostate worden uitvoerig getest op fouten en of de uitkomsten voldoen aan de regelgeving uit het bouwbesluit. Wees bedacht dat het bouwbesluit en alle normeringen eromheen complex en soms zelfs tegenstrijdig zijn, hierdoor heeft ostate Module 2 nog niet alle regelgeving inbegrepen.

Vraag daarom altijd de laatste status van de integratie van de regelgeving bij ostate aan, deze is ook terug te lezen op de offerte bijlage.

De olysis analyses zijn in lijn met de normering zoals is aangegeven op onze olysis pagina (hyperlink olysis pagina). Op onze website hebben we per discipline beschreven welke rekenmethodiek we gebruiken en of we een rekennorm volgen.

Projecten waar we trots op zijn

Kijkduin

Projectbeschrijving Verminderen windhinder aan de kust tot acceptabel niveau door middel van het toetsen van een diverse set aan maatregelen. Ontwikkelaar: FRED Developers Jaar: 2020 Locatie: Den Haag Analyses: Wind Interesse in een samenwerking? Neem contact op! Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel en niet kan?...
Bekijk project

Venrayseweg

Projectbeschrijving Op een bestaand kantoorgebouw de effecten berekend van een diverse set aan maatregelen om het thermisch comfort te verbeteren. Ontwikkelaar: Cairn Real Estate Jaar: 2020 Locatie: Venlo Analyses: Energie, daglicht, thermisch comfort. Interesse in een samenwerking? Neem contact op! Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel...
Bekijk project

Leeuwenburg

Architect: ZZDP Ontwikkelaar: Vastint Jaar: 2020 Locatie: Amsterdam Module(s): 2. Structuurontwerp Analyses: Wind, daglicht, energie.

Bekijk project

Interesse in een samenwerking? Neem contact op!

Ben je klaar met complexe analyses en eindeloze ontwerp iteraties van ingenieurs over wat wel en niet kan? En al helemaal met de 10% faalkosten die je altijd moet incalculeren bij bouwprojecten? Ga een samenwerking met ons aan! Wij bespreken graag je wensen en ambities. Neem contact met ons op!